سه‌شنبه 12 شهریور‌ماه سال 1387
پنجره دماوند

پلور 

 

<>

مجله‌ی فرهنگستان جنوب دوشنبه ۱۸ شهریور منتشر می‌شود. سردبیر این مجله محمد ذاکری است و شورای نویسندگان آن حسن بردال، رضا دبیری‌نژاد و احمد کارگران هستند.


بایگانی

بازدیدکنندگان: 211664

10 عکس قبلی
Design: Hasan Bardal