سه‌شنبه 5 شهریور‌ماه سال 1387
منا سیمبا 2

داستان خاک در افتتاحیه پانزدهمین جشنواره تجسمی جوانان مسلمان

با جرجانی ها هر مز را جشن گرفتند.

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

در همین باره: محمد سایبانی - سیاورشن - هرمز آرت

بقیه عکسها را می توانید در ادامه مطلب ببینید.

هنرمندان هرمزگان:

آقایان احمد کارگران – محمد بانوج – محمد سایبانی – ایمان کیخا- خلیل مویدی – هادی بانوج – بهرنگ عباسپور – احسان میر حسینی – غلامرضا رحیمیان و خانمها فائزه محسنی – معصومه ذاکری

تالار فخرالدین ایعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالذین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی

تالار فخرالدین اسعد گرگانی


بایگانی

بازدیدکنندگان: 211664

10 عکس قبلی
Design: Hasan Bardal