جمعه 1 شهریور‌ماه سال 1387
منا سیمبا

هنرمندان داستان خاک  - هرمز را در قلعه پادشاهان ایرانی

( نی آوران ) به تصویر کشیدند.

 

فرهنگسرای نیاوران

در همین باره: محمد سایبانی - سیاورشن - هرمز آرت

بقیه عکسها را می توانید در ادامه مطلب ببینید.

هنرمندان هرمزگان:

آقایان احمد کارگران – محمد بانوج – محمد سایبانی – ایمان کیخا- خلیل مویدی – هادی بانوج – بهرنگ عباسپور – احسان میر حسینی – غلامرضا رحیمیان و خانمها فائزه محسنی – معصومه ذاکری

هنرمندان داستان خاک  - هرمز را در قلعه پادشاهان ایرانی

( نی آوران ) به تصویر کشیدند.

 

فرهنگسرای نیاوران

  

فرهنگسرای نیاوران

  

فرهنگسرای نیاوران

  

فرهنگسرای نیاوران

 

فرهنگسرای نیاوران

 

فرهنگسرای نیاوران

 

فرهنگسرای نیاوران

 

فرهنگسرای نیاوران

 

فرهنگسرای نیاوران

 

فرهنگسرای نیاوران

 

فرهنگسرای نیاوران

 

فرهنگسرای نیاوران

 

فرهنگسرای نیاوران

 

فرهنگسرای نیاوران

 

فرهنگسرای نیاوران

  

فرهنگسرای نیاوران

 

فرهنگسرای نیاوران

 

فرهنگسرای نیاوران

فرهنگسرای نیاوران

فرهنگسرای نیاوران


بایگانی

بازدیدکنندگان: 211664

10 عکس قبلی
Design: Hasan Bardal