شنبه 11 خرداد‌ماه سال 1387
خلیج فارس

دومین جشنواره عکس خلیج فارس با معرفی آثار برتر به کار خود پایان داد.

در این جشنواره امیر مینابیان - معصومه شاهین زاده - علی شهابی جورچی - مسعود میرزایی - محمد شکرانی - سینا امامی - محمود عسکری - علی حسینی و اشرف آرمات  مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفتند.

در بخش مجموعه هم سه برنده داشتیم .

در بخش تک عکس افراد زیر حائز رتبه  اول تا سوم شدند:

عکاس :روح ا... بلوچی

روح ا... بلوچی نفر سوم بخش تک عکس

عکاس: حسن بردال

حسن بردال نفر دوم بخش تک عکس

؟؟؟

آقای مرسل پور نفر اول بخش تک عکس

با آرزوی موفقیت برای تمامی عزیزان شرکت کننده در این جشنواره و تمامی

 دست اندر کاران برنامه.


بایگانی

بازدیدکنندگان: 211257

10 عکس قبلی
Design: Hasan Bardal